Triển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WIS

Triển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WIS

Tuần vừa qua, tại các cơ sở Song Ngữ của Mầm non Worldkids đã diễn ra buổi tập huấn Chương trình IEYC cho giáo viên nước ngoài.

Đây là chương trình hoàn toàn mới được áp dụng vào cơ sở WIS Phú Mỹ Hưng và đồng thời sẽ được tích hợp với chương trình Mầm non của Bộ giáo dục Singapore nhằm mang đến những gì tốt nhất cho các bé nhỏ theo học tại Hệ thống Song ngữ – WIS Gò Vấp và WIS Bình tân!

IEYC (International Early Years Curriculum) – chương trình Giáo dục Mầm non Quốc tế của Fieldwork Education – một tổ chức Giáo dục hàng đầu Anh Quốc với thâm niên hơn 35 năm trong lĩnh vực cố vấn giáo dục, đào tạo giáo viên, và thiết kế chương trình quốc tế từ cấp độ mầm non lên đến phổ thông trung học.

Chương trình giáo dục IEYC được chắt lọc từ những tinh hoa của nền giáo dục Anh Quốc và được thiết kế vừa linh hoạt vừa phù hợp với hoàn cảnh của mỗi quốc gia nhưng vẫn đảm bảo tuân theo tiêu chuẩn quốc tế.

Buổi tập huấn đã hướng dẫn các cô cách triển khai IEYC trong thời gian tới tại WIS, bao gồm:

  • Phương pháp giảng dạy
  • Khung chương trình
  • Ý tưởng trang trí lớp
  • Cách đánh giá học sinh toàn diện nhất

Phần cuối của buổi tập huấn, các cô giáo hào hứng vì có cơ hội dạy thử demo dưới sự quan sát của Hội Đồng Chuyên Môn và Ban Giám Đốc Phát triển Chương trình; sau đó nhận được những đánh giá và góp ý trực tiếp để cải thiện hơn.

 

Triển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WISTriển Khai Chương trình IEYC tại Hệ thống Song Ngữ Quốc Tế WIS

Trả lời