Training nhân viên toàn hệ thống năm 2020

17/10/2020 thì tất cả các nhân viên trong công ty CPĐT Bảo Nguyên và các giáo viên, bảo mẫu trong hệ thống trường mầm non Worldkids đã được tham gia buổi đào tạo nâng cao kỹ năng, gặp gỡ giao lưu, tìm hiểu văn hóa, sự hình thành và phát triển của công ty. Buổi trainning với sự chia sẽ từ rất nhiều quản lý cao cấp từ công ty.

 

 

Trả lời