Ngày hội tuyển sinh 2018 – 2019 tại Worldkids

Ngày hội tuyển sinh 2018 – 2019 tại Worldkids
Đánh giá bài viết

Ngày hội tuyển sinh 2018 – 2019 tại Worldkids với nhiều hoạt động và chương trình bổ ích vừa tạo sân chơi cho các con, vừa giúp cho bố mẹ có thể tìm hiểu thông tin về trường. Lớp học làm tò he nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các con, giúp các con có một ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Các con có thể cùng bố mẹ làm những con tò he thật dễ thương để đem về nhà vừa vui vừa thú vị.

ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (1)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (62)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (61)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (60)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (58)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (57)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (56)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (55)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (53)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (52)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (51)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (50)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (49)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (48)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (47)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (46)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (45)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (44)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (42)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (41)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (40)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (39)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (38)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (37)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (36)ngay-hoi-tuyen-sinh-2018-2019 (35)

Chia sẻ bạn bè

Trả lời