Chương trình đào tạo cho nhân viên toàn hệ thống

Chương trình đào tạo cho nhân viên toàn hệ thống
Đánh giá bài viết

Sáng nay thì tất cả các nhân viên trong công ty CPĐT Bảo Nguyên và các giáo viên, bảo mẫu trong hệ thống trường mầm non quốc tế Worldkids đã được tham gia buổi đào tạo nâng cao kỹ năng. Chương trình với sự tham gia của 2 thạc sĩ Ông Nguyễn Xuân Thời và  Ông Hà Xuân Trừng cùng Cô Lưu Nguyễn Hoàng Lan – Trợ lý chuyên môn.

Chương trình đào tạo giúp trao đổi về văn  hóa và định hướng phát triển công ty, trao đổi về  kỹ năng làm việc nhóm và sự sáng tạo trong công việc và cuối cùng là Đào tạo về lý thuyết và thực hành của phương pháp Montessori. Buổi training diễn ra vô cùng sôi nổi với sự trao đổi giữa 2 thạc sĩ và toàn bộ cán bộ nhân viên nhà trường.

dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (1)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (1)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (3)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (4)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (5)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (6)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (7)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (8)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (9)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (10)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (11)

dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (12)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (14)dao-tao-nhan-vien-toan-he-thong (13)

Chia sẻ bạn bè

Trả lời