around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (28)

Around the World – Cùng trường mầm non Worldkids 2

Kết thúc chủ đề các Quốc gia tại trường mầm non quốc tế Worldkids 2 tại Gò Vấp với rất nhiều trải nghiệm trò chơi, phong tục các nước, lễ hội. Các cô trò của 11 lớp đã tham gia rất tích cực trong việc trang trí lớp.

Đọc thêm