Thư viện ảnh

TRƯỜNG HỌC XANH GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ – KHỞI NGUYÊN CỦA CUỘC SỐNG BỀN VỮNG

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, 03 yếu tố để hình thành trường học "Xanh" đúng nghĩa, đó là:- Xây dựng cơ sở vật chất xanh- Chương trình giảng dạy xanh- Tính chất cộng đồng xanh        Hệ Thống Trường Mầm Non Worldkids tự hào là đơn vị mầm non đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận chuẩn Công trình xanh LOTUS được cấp bởi Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC). Điều đó cho thấy tầm