Thư viện ảnh

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty CP Đầu Tư Bảo Nguyên – Chủ đầu tư của Hệ Thống Trường Mầm Non Quốc Tế Worldkids (WK/WIS) và Công ty Nhựa Duy Tân

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty CP Đầu Tư Bảo Nguyên – Chủ đầu tư của Hệ Thống Trường Mầm Non Quốc Tế Worldkids (WK/WIS) và Công ty Nhựa Duy Tân

Ngày 16/01 vừa qua là ngày đánh dấu những sự kiện lớn mà Hệ Thống Trường Mầm Non Quốc Tế Worldkids (WK/WIS) đạt được: Đầu tiên là Khánh thành cơ sở thứ 7