Bạn đã trao cho con niềm tin chưa?

Bạn đã trao cho con niềm tin chưa?

Hôm nọ, cô bạn tôi có hỏi tôi “Chị dạy con thế nào mà cháu nói tiếng anh giỏi thế. Con nhà em nhát lắm, gặp người lạ bảo nói vài câu chẳng bao giờ chịu nói”

Đọc thêm