Chi tiết hoạt động của bé Cơ sở 5 - Trường mầm non Worldkids Quận Bình Tân ngày #05/04/2019

Trường :Cơ sở 5 - Trường mầm non Worldkids Quận Bình Tân

Lớp :

Tên Học sinh :Cơ sở 5 - Trường mầm non Worldkids Quận Bình Tân

Ngày sinh :07/12/2015

Ngày cập nhật :05/04/2019

Hoạt động của bé :

Sức khoẻ của bé :bé nghỉ luôn

Nhận xét giáo viên:

Xem thời gian khác

Click vào Tên Bé để xem chi tiết