Chi tiết hoạt động của bé rkhp2410-37 ngày #04/10/2019

Trường :Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids

Lớp :Rabbit 3_Worlkids 4_2019

Tên Học sinh :rkhp2410-37

Ngày sinh :24/10/2016

Ngày cập nhật :04/10/2019

Hoạt động của bé :Tuần này bé nghỉ học.

Sức khoẻ của bé :

Nhận xét giáo viên:

Xem thời gian khác

Click vào Tên Bé để xem chi tiết