Chi tiết hoạt động của bé Cơ sở 1 - Trường mầm non Worldkids Quận 1 ngày #04/05/2018

Trường :Cơ sở 1 - Trường mầm non Worldkids Quận 1

Lớp :

Tên Học sinh :Cơ sở 1 - Trường mầm non Worldkids Quận 1

Ngày sinh :17/04/2014

Ngày cập nhật :04/05/2018

Hoạt động của bé :Hát và VĐTN :trời nắng trời mưa, tạo hình vẽ mưa và tô màu cái ô, Kỹ năng xếp ghế vào bàn ăn.

Sức khoẻ của bé :bé bình thường

Nhận xét giáo viên:Bé nhớ tên bài hát, hát thuộc lời nhưng ít vận động cùng nhạc, di màu đẹp bé biết vẽ các nét thẳng tạo thành mưa.Bé thực hiện tốt kỹ năng bưng ghế, nhẹ nhàng khi cho ghế vào bàn ăn.

Xem thời gian khác

Click vào Tên Bé để xem chi tiết