Chi tiết hoạt động của bé Đinh Trần Bảo Thy ngày #20/09/2019

Trường :Cơ sở 5 - Trường mầm non Worldkids Quận Bình Tân

Lớp :Rabbit 2_Worldkids 5_2019

Tên Học sinh :Đinh Trần Bảo Thy

Ngày sinh :20/06/2016

Ngày cập nhật :20/09/2019

Hoạt động của bé :Trò chuyện với bé về văn hóa trong lớp học Kĩ năng nhường nhin bạn khi chơi Dạy thơ: Lời chào Trang trí cái dù Thực hành kỹ năng văn hóa trong lớp học

Sức khoẻ của bé :Bé ăn hết suất , nhưng còn chậm, ngủ đủ giấc , sức khỏe tốt

Nhận xét giáo viên:Bé biết thực hiện chào hỏi sau khi cô khi cô hướng dẫn , bé trang trí cái dù nhờ sự giuos đỡ của cô,bé biết nhường nhịn bạn khi chơi

Xem thời gian khác

Click vào Tên Bé để xem chi tiết