Chi tiết hoạt động của bé Nguyễn Thảo Hân ngày #08/11/2019

Trường :Cơ sở 1 - Trường mầm non Worldkids Quận 1

Lớp :Panda

Tên Học sinh :Nguyễn Thảo Hân

Ngày sinh :28/09/2014

Ngày cập nhật :08/11/2019

Hoạt động của bé : Bé học tìm hiểu một số nghề nghiệp, nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép lại, kể chuyện ba chú heo con, kỹ năng đưa và nhận đồ bằng hai tay từ người lớn.Bé khám phá thí nghiệm vui với bong bóng.

Sức khoẻ của bé :Bé ăn giỏi, ngủ ngoan.

Nhận xét giáo viên:Bé nhận biết được một số nghề nghiệp quanh bé, nói lên được đặc điểm của một số nghề nghiệp , làm được bài tập khi cô yêu cầu.Bé nói đúng tên 1 quy tắc chưa nhận ra được 2 quy tắc và sao chép lại.Bé chú ý lắng nghe câu chuyện ghi nhớ được tên, các nhân vật trong chuyện bé chưa kể lại được câu chuyện theo lời thoại của bé.Bé thực hiện tốt kỹ năng khi nhận quà bằng hai tay từ người lớn.Bé thích thú khi cùng cô và bạn trải nghiệm thí nghiệm vui với bong bóng

Xem thời gian khác

Click vào Tên Bé để xem chi tiết