Chi tiết hoạt động của bé Lê Ngọc Minh Anh ngày #04/10/2019

Trường :Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids

Lớp :Dolphin 4_Worlkids 4_2019

Tên Học sinh :Lê Ngọc Minh Anh

Ngày sinh :23/06/2015

Ngày cập nhật :04/10/2019

Hoạt động của bé :Bé Nghỉ

Sức khoẻ của bé :

Nhận xét giáo viên:

Xem thời gian khác

Click vào Tên Bé để xem chi tiết