Chi tiết hoạt động của bé Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids ngày #05/04/2019

Trường :Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids

Lớp :

Tên Học sinh :Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids

Ngày sinh :23/06/2015

Ngày cập nhật :05/04/2019

Hoạt động của bé :Bé thực hiện kỹ năng: đập bóng. Nghe tiếng động cơ xe và đoán.Tách gộp trong phạm vi 5(tt). Tham gia dã ngoại tại Thảo cầm viên. Thực hiện thí nghiệm: bóng to bằng backing soda và giấm. Kỹ năng trong tuần: cầm viết Montessori: Kỹ năng nghe hiệu lênh xếp hàngtheo tổ.

Sức khoẻ của bé :Bé tự giác xúc ăn nhưng tùy món mà bé mới ăn nhanh. Khi ăn bé còn nói chuyện nhiều. Thao tác bé còn chậm nhưng chỗ ăn của bé luôn sạch sẽ. Bé biết tự thay đồ nhưng lo ra để cô nhắc và chưa gọn gàng cất đồ dơ khi thay xong.

Nhận xét giáo viên:KN sinh hoạt của bé rất tốt nhưng còn tự ý thực hiện khi chưa có yêu cầu, bé chưa tập trung khi nghe hiệu lệnh, bé nhận thức các môn học tốt, ngôn ngữ phát triển tốt. Ngoại khóa: bé nhớ các nốt dô trên đàn và gõ. Hoạt động dã ngoại: bé thích thú khi tham gia dã ngoại tại thảo cầm viên. Hoạt động lễ hội: Kết luận: tuần này con cố gắng nhiều, đi chơi không ra khỏi hàng luôn đi theo cô, cố gắng hơn con nhé.

Xem thời gian khác

Click vào Tên Bé để xem chi tiết