Chi tiết hoạt động của bé Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids ngày #15/03/2019

Trường :Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids

Lớp :

Tên Học sinh :Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids

Ngày sinh :12/05/2015

Ngày cập nhật :15/03/2019

Hoạt động của bé :Bé thực hiện kỹ năng: bò mang vật trên lưng. Thích thú khi được nặn con vịt. Khám phá về chú gà con. Vận động theo nhạc: con gà trống. Nghe kể chuyện chú vịt xám. Kỹ năng trong tuần: hốt rác Montessori: Kỹ năng rót hạt

Sức khoẻ của bé :Bé tự giác xúc ăn nhưng tùy món mà bé mới ăn nhanh. Khi ăn bé còn nói chuyện nhiều. Thao tác bé còn chậm nhưng chỗ ăn của bé luôn sạch sẽ. Bé biết tự thay đồ nhưng lo ra để cô nhắc và chưa gọn gàng cất đồ dơ khi thay xong.

Nhận xét giáo viên:Các KN của bé đều khá tốt nhưng còn hấp tấp nên đôi lúc còn vụng về. Mon: bé chưa khéo léo khi thực hiện rót hạt và hốt rác. Ngoại khóa: con nhớ các nốt và các loại nhạc cụ tốt. Hoạt động dã ngoại: Hoạt động lễ hội: Kết luận: chậm lại, nhẹ nhàng hơn con nhé.

Xem thời gian khác

Click vào Tên Bé để xem chi tiết