Chi tiết hoạt động của bé Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids ngày #08/03/2019

Trường :Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids

Lớp :

Tên Học sinh :Cơ sở 4 - Trường mầm non Worldkids

Ngày sinh :12/05/2015

Ngày cập nhật :08/03/2019

Hoạt động của bé :Bé thực hiện kỹ năng: bật xa. Tìm hiểu về ấu trùng. Bé nhận biết : đôi- cặp vận động bài hát :2 bàn tay của em".. Kỹ năng trong tuần: rèn theo nét Montessori: Kỹ năngrót hạt

Sức khoẻ của bé :Bé tự giác xúc ăn tuy nhiên còn nói chuyện, mất tập trung trong giờ ăn .Bé biết giúp đỡ cô kê bàn ghế và những công việc nhẹ nhàng, giup đỡ các bạn xung quanh.Bé biết tự bưng khay và dọn dẹp khay cơm khi ăn xong. Bé rất thich ăn các loại trái cây các loại.

Nhận xét giáo viên:Giờ học con nhiều lúc vẫn chưa tập trung, đôi lúc còn hay nói chuyện,hay tham gia trò chơi.Con tiếp thu khá.Cố gắng con nhé! Mon: Con thực hiện tốt các giờ học mon. Mon: bé chưa khéo léo khi thực hiện rót hạt Hoạt động dã ngoại: Hoạt động lễ hội: bé thích thú tham gia ngày lễ 8/3. Kết luận:cố gắng hơn con nhé.

Xem thời gian khác

Click vào Tên Bé để xem chi tiết