Sổ liên lạc điện tử

 

 

Hiện sổ liên lạc điện tử đã chuyển sang dùng trên ứng dụng KidsOnline, ba mẹ vui lòng liên hệ tuyển sinh để được cung cấp tài khoản và cài đặt phần mềm.