Lễ ký kết hợp tác chiến lược của Worldkids và BeoWulf

worldkids-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung beowolf (8)

Lễ ký kết hợp tác chiến lược của Worldkids cùng Beowulf. Nhà trường ứng dụng các giải pháp thông minh cho hệ thống trường WorldKids – Mang lại những giá trị tốt nhất cho bé. Nhà trường mong những công nghệ này sẽ mang đến thật nhiều sự hỗ trợ cho các con.

worldkids-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung beowolf (1)

worldkids-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung beowolf (2)

worldkids-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung beowolf (3)

worldkids-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung beowolf (4)

worldkids-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung beowolf (5)

worldkids-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung beowolf (6)

worldkids-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung beowolf (9)

worldkids-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung beowolf (8)

worldkids-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung beowolf (11)

Trả lời