Hệ Thống Trường Mầm Non Song Ngữ Worldkids đào tạo bậc mầm non, hoạt động từ năm 2010. Hiện Worldkids đang giảng dạy hơn 10,000 bé mầm non tại nhiều cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.