Cài đặt camera trên điện thoại và máy tính

Xem trên điện thoại:

 • Android :

Vào CH Play: Search Iwatch DVR II

Mở ứng dụng:

screen-1

Bấm vào dấu “New” trên góc phải .

Device Name: tên gì cũng được

Host:

Đối với cơ sở 2 và cơ sở song ngữ : 115.79.137.249

Đối với cơ sở 1 : mamnonworldkidscs1.dyndns.org

Port: 

Đối với cơ sở 2 và cơ sở song ngữ

 • 34567 Đối với cơ sở 2
 • 81 Đối với cơ sở Song ngữ (WIS)

Đối với cơ sở 1:

 • 80

Device User: vui lòng liên hệ nhà trường

Password: vui lòng liên hệ nhà trường

Cuối cùng bấm vào Save để lưu lại .

 • Iphone – IOS

Vào AppStore Search Iwatch DVR II

Sau đó mở ứng dụng lên:

IMG_3096

Bấm vào dấu “+” bên góc phải.

Device Name: tên gì cũng được

Host:

Đối với cơ sở 2 và cơ sở song ngữ : 115.79.137.249

Đối với cơ sở 1 : mamnonworldkidscs1.dyndns.org

Port: 

Đối với cơ sở 2 và cơ sở song ngữ

 • 34567 Đối với cơ sở 2
 • 81 Đối với cơ sở Song ngữ (WIS)

Đối với cơ sở 1:

 • 80

Device User: vui lòng liên hệ nhà trường

Password: vui lòng liên hệ nhà trường

Cuối cùng bấm vào Save để lưu lại .

Xem trên máy tính:

Download phần mềm Vantech theo link sau:

http://www.mediafire.com/download/a15i66e0gq4ahjc/Vantech_V1.exe

Capture

Host:

Đối với cơ sở 2 và cơ sở song ngữ : 115.79.137.249

Đối với cơ sở 1 : mamnonworldkidscs1.dyndns.org

Port: 

Đối với cơ sở 2 và cơ sở song ngữ

 • 34567 Đối với cơ sở 2
 • 81 Đối với cơ sở Song ngữ (WIS)

Đối với cơ sở 1:

 • 80

Device User: vui lòng liên hệ nhà trường

Password: vui lòng liên hệ nhà trường

Sau đó bấm Connect để xem .

Xin chân thành cám ơn.

Hệ thống trường mầm non Quốc tế WorldKids.

Email: info@worldkids.edu.vn

Website: https://worldkids.edu.vn