Dạy học lấy trẻ làm trung tâm theo Dự án/Đề án của từng năm học

Phương pháp dạy học theo Đề án/Dự án là phương pháp cho trẻ nghiên cứu sâu một đề tài cụ thể. Trong quá trình khám phá, trẻ được tự thực hiện các hoạt động trải nghiệm của chính mình, GV chỉ có vai trò định hướng, hỗ trợ trẻ trong các hoạt động. Dạy học theo Đề án/Dự án có mối liên hệ chặt với Chương trình Khung của Bộ GD&ĐT ở các mảng kiến thức và kỹ năng trẻ cần đạt ở từng độ tuổi.

Dạy học theo Đề án/Dự án là một hình thức dạy học trong đó trẻ đóng vai trò trung tâm, dưới sự giúp đỡ của GV, trẻ tự giải quyết một nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp nào đó cả về lý thuyết lẫn thực hành. Qua đó trẻ tạo ra được các sản phẩm của mình và có thể giới thiệu chúng với mọi người.

Với phương pháp dạy học theo Đề án/Dự án, GV không còn giữ vai trò chủ đạo mà là người hướng dẫn, giúp đỡ, tạo môi trường, tạo vai trò cho trẻ trong từng Đề án/Dự án. Theo đó, tính tự lực, tích cực tham gia vào các hoạt động của trẻ được nâng cao; đòi hỏi, khuyến khích và phát triển sự sáng tạo, tính trách nhiệm, kĩ năng làm việc nhóm và đặc biệt phát triển ở trẻ kỹ năng tư duy, giải quyết các vấn đề phức hợp.

 

Trả lời