Trách nhiệm xã hội

Hệ Thống Trường  Mầm Non Quốc Tế Worldkids/WIS luôn xây dựng trên nền tảng bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng: Trách nhiệm về đạo đức và các công việc thiện nguyện.

Hơn nữa, Nhà trường đang phấn đấu xây dựng ba nền tảng chiến lược chính:

1. Bền vững về nhân văn – Luôn vì sức khỏe của bé

2. Bền vững về môi trường – Thân thiện môi trường, xây dựng Nhà trường đạt chuẩn xanh

dat-chuan-cong-trinh-xanh

3. Bền vững về tài năng – Chú trọng con người (GV/BM; CB-NV) trong nhà trường và đào tạo đội ngũ kế thừa

doi-ngu-nhan-vien-cap-cao-worldkids

Share on