Thủ tục nhập học

Đơn đăng ký nhập học bao gồm:

– Bản sao Hộ khẩu

– Bản sao Giấy khai sinh

– Sổ tiêm chủng (photo)

– Mẫu đăng ký nhập học (download)

– Bảng điều tra tâm lý (download)

Share on