DANH MỤC: Chương Trình Học

Làm quen với việc đọc sách trình độ (Reading A->Z)

Reading from A-Z [...]

Toán tư duy Logic (Math Mindset)

Nếu khi nghĩ đến Toán học, chúng ta nghĩ ngay đến những hoạt động mang [...]

Chương trình cảm thụ Âm nhạc

Cảm thụ âm nhạc là phương pháp cho trẻ tập làm quen, tiếp cận với [...]

Áp dụng PP giáo dục STEAM trong khám phá trải nghiệm

Giáo dục STEAM là mô hình giáo dục kết hợp nhiều lĩnh vực với nhau [...]

Chương trình học Tiếng Anh mỗi ngày

Chương trình do GV nước ngoài và GV Việt Nam trực tiếp giảng dạy. Các [...]

Dạy học lấy trẻ làm trung tâm theo Dự án/Đề án của từng năm học

Phương pháp dạy học theo Đề án/Dự án là phương pháp cho trẻ nghiên cứu [...]

Chương Trình Học

Chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Dạy học [...]

CÙNG “ĐIỂM DANH” CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI WORLDKIDS ĐẦY THÚ VỊ!

Chương trình học tại Worldkids giúp bé phát triển toàn diện 6 lĩnh vực. Đồng [...]