Buổi training đào tạo về quản lý và lãnh đạo của G.S Hà Xuân Trừng tại Worldkids

truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1

Nhằm nâng cao hơn nữa khả năng quản trị nguồn lực, hôm ngày 18/3/2017 – Tại văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư Bảo Nguyên – CN Gò Vấp đã diễn ra buổi training về Kỹ năng quản lý dưới sự hướng dẫn của GIáo Sư Hà Xuân Trừng.

truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1

truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1truong-mam-non-quoc-te-go-vap-quan-1

Trả lời