Mỗi ngày 1 trò chơi cho bé (P4)

Mỗi ngày 1 trò chơi cho bé (P4)
Đánh giá bài viết

Trò chơi: Tìm người nhà

– Mục đích:
Phát triển các giác quan và khả năng định hướng trong không gian trẻ.

– Chuẩn bị:
Mỗi trẻ một hình tròn hoặc tam giác.

– Cách chơi:
– Cô phát cho mỗi trẻ một hình
– Cô chia trẻ thành 2 nhóm theo dấu hiệu: hình tròn, tam giác.
– Cô gọi một trẻ lên, hỏi xem trẻ có hình gì và quan sát xem mình phải tìm đến nhóm nào là “người nhà” của mình. Sau đó, cô bịt mắt trẻ lại rồi cho trẻ đi tìm đúng hình cùng loại với hình của mình. Cô yêu cầu trẻ ở nhóm “người nhà” vỗ tay hoặc nói: “Chúng tôi đây” để trẻ bị bịt mắt định hướng được. Khi đến nơi, trẻ bị bịt mắt phải sờ tay vào các hình mà một trẻ đã cho để xem có đúng là “người nhà” của mình không. Khi nào nói đúng thì trẻ mới được bỏ khăn bịt mắt ra. Trò chơi tiếp tục tương tự với các nhóm khác, chỉ cần đổi vị trí đứng và đổi các hình cho nhau.

Chia sẻ bạn bè

Trả lời