Around the World – Cùng trường mầm non Worldkids 2

Around the World – Cùng trường mầm non Worldkids 2
Đánh giá bài viết

Worldkids – Kết thúc chủ đề các Quốc gia của Worldkids 2 với rất nhiều trải nghiệm trò chơi, phong tục các nước, lễ hội. Các cô trò của 11 lớp đã tham gia rất tích cực trong việc trang trí lớp và thực hiện những món ăn vô cùng hấp dẫn mang hương vị của các Quốc gia khác nhau. Tuy mệt nhưng rất vui, các bé cũng rất hào hứng thưởng thức những món ăn ấy.
Worldkids xin gửi lời cảm ơn đến các phụ huynh của các lớp đã giành thời gian quý báu để tham gia hoạt động của lớp mình.

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (26)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (26)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (2)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (26)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (22)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (11)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (20)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (6)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (4)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (3)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (28)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (27)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (25)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (21)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (19)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (18)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (17)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (16)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (15)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (14)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (13)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (12)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (9)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (8)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (7)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (5)

around-the-world-cung-truong-mam-non-go-vap-worldkids-2 (1)

Chia sẻ bạn bè

Trả lời